Topazi

  • Duresa: 8.
  • Densitat: 3,57cm3.
  • Fractura: Condicional.
  • Hàbit: Prismàtic.
  • Esclat: Víric.
  • Color: Variable.
  • Ús: Per a fabricar joies.