Fluorita

  • Duresa: 4.
  • Densitat: 3,18/cm3.
  • Fractura: Quadrangular.
  • Hàbit: Octaédrica.
  • Esclat: Vítric.
  • Color: Variable.
  • Ús: Per a fer fluor.