El vent

El vent, és un agent modelador del relleu en les regions àrides, desèrtiques i subdesèrtiques de la Terra. En aquestes zones, el vent, bufa constantment, l’ambient és sec i la vegetació escassa. El vent crea un efecte anomenat deflació, és a dir, quan bufa agrana els material solts, i així crea fondalades al terreny, si arriben a un aqüífer, poden originar deus, oasis o pous.

L’efecte de corrosió es crea quan els grans d’arena que transporta el vent produeixen una acció abrasiva contínua. Aquesta acció, fa que les roques on xoca l’arena es desgasten. Així es crea l’efecte de corrosió. Si l’arena xoca amb roques massa grans, es produeixen cavitats; a aquest tipus d’acció l’anomenem erosió alveolar.  

Els deserts, es formen a les zones on hi han poques precipitacions, i on s’hi haja format una coberta vegetal que proteica el sòl de l’erosió. Poden ser de pedres o d’arena.

HI HA DESERTS DE…

PEDRES: Són zones que es caracteritzen perquè la seva superfície està coberta de còdols . Es formen quan el vent agrana els materials fins, mentre que els còdols com són mes pesats, no poden ser transportats i cobreixen la superfície del desert.

 D’ARENA: També són anomenats com mars d’arena. Són zones àrides en les quals s’acumula l’arena transportada pel vent, així, es formen les dunes transversals i barcanes, que es desplacen i modifiquen la morfologia del terreny

LES BARCANES: Són illes aïllades amb forma de mitja lluna i un pendent suau a sobrevent, per on pugen els grans d’arena, i un pendent acusat a sotavent, per on llisca l’arena i hi formen remolins.

LES DUNES TRANSVERSALS: És quan l’arena solta es desplaça a favor del vent sense perdre la forma característica, crestes separades per solcs. Estes, avancen segons la velocitat del vent i als deserts amb molta abundància d’arena les dunes cobreixen totalment la superfície.