El mar

El mar és una massa d’aigua que cobreix aproximadament tres quarts de la superfície terrestre.

El transport anari, consisteix en quan l’aigua xoca i retrocedeix, arossega materials mar endins. Les corrents marees i onades transporten en fronta de la costa i els materials s’hi dipositen seleccionats per mides. Més gruixuts, a la costa: sorres de gra gros, les graves, sorres de gra fi i altres materials mar endins.

L’erosió de dalt esta causada per diverses accions, entre elles són les següents:

-La força de l’onatge.

El moviment de l’aire i l’acció de metralla exercida per l’arena.

-L’acció de metralla exercida per l’arena, es a dir, graves i còdols que són impulsats per les ones.

-Els sediments més grossos romanen la base del penya-segat fins que són arrossegats per l’onatge.

-Els sediments més fins són transportats cap al mar, on es dipositen i formen la terrassa marina.

El transport anari: Es forma quan l’aigua xoca contra la costa i quan retrocedeix arrossega materials mar endins. Els corrents, marees i onades transporten enfront de la  costa i materials s’hi dipositen seleccionats per mides: més gruixuts, sorres de gra gros, les graves, sorres de gra fi i altres materials. 

SEDIMENTACIÓ MARINA:

Tots els materials que són transportats i dipositats formen importants accidents costaners: el tómbol, les barres costaneres, la fletxa i l’albufera. 

Tómbol: Els sediments formen una barra que uneix una illa amb el continent.

Barres costaneres: L’arena es diposita prop de la costa. Poden emergir durant la marea baixa.

Fletxa: Els sediments arriben a una badia.

Albufera: S’uneix dues fletxes i tanquen una badia.